Algemene voorwaarden SCAPE Digital B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen SCAPE Digital B.V. te Nijmegen, Kamer van Koophandel 84973536 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor SCAPE Digital B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

En nog wat teksten enzo